Директор школи:

БОРИСЕНКО Галина Петрівна
/Files/images/uchitelya/119s_vu_Борисенко Г.П._дрк_07.JPG Відповідає за:
забезпечення школи кадрами, прийом на роботу і звільнення з ро­боти навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу школи;
організацію та проведення атестації учителів і подання атестаційних листів та документів для нагородження педпрацівників та вста­новлення їм вищої категорії до атестаційних комісій вищого рівня;
підготовку та проведення педагогічних рад, нарад за участю директора;
правильне складання річного плану роботи школи і плану її перспективного розвитку;
підготовку школи до нового навчального року;
здійснення набору учнів до 1-х та 10-х класів, прийом дітей до школи;
створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня працівників школи;
забезпечення належного фінансово-господарського стану школи;
Безпосередньо керує:
роботою заступників із навчально-виховної роботи, заступни­ка з виховної роботи, заступника з господарчої роботи, педагога-організатора та соціального педагога, завідуючою бібліотекою;
роботою шкільної ради, педагогічної ради та педагогічного колективу;
роботою бібліотеки школи
роботою груп продовженого дня
Діяльністю вчителів: - „Захисту Вітчизни” - фізичної культури - трудового навчання
Організовує:
виконання постанов уряду по школі, наказів, розпоряджень та вказівок МОН України та його органів на місцях
роботу відповідно до річного плану роботи школи;
роботу з батьками і громадськими організаціями.

Заступники директора

/Files/images/uchitelya/MAS_0529.jpg Заступник директора з навчально-виховної роботи НОСОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Відповідає за:
-якісну організацію навчальної роботи з учнями 5-11 класів
-організацію роботи з учнями та їхніми батьками;
-правильне планування та організацію вивчення предметів математики, алгебри, геометрії, алгебри і початків аналізу, фізики, астрономії, правознавства, історії України, всесвітньої історії, предмета Людина і світ, Харківщинознавства, економіки;
-організацію індивідуального навчання учнів;
-моніторинг навчальних досягнень учнів.
-проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 5-8 класів та 10 класів;
-своєчасне складання й коригування розкладу уроків;
-роботу методичних об’єднань;
-виконання навчальних планів і програм учителями предметів;
-забезпечення ефективності їхньої роботи, зокрема високої якості навчальних досягнень учнів;
-ведення класних журналів та іншої документації у 5-11-х класах;
-дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах;
-проходження учнями та вчителями медичного огляду;
-здійснення контролю за відвідуванням учнями школи;
-роботу з учнями, звільненими від уроків фізичної культури, віднесеними до підготовчої та спеціальної груп з фізичної культури;
-створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
-проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації;
-підготовку звітних документів по школі, складання документів для нарахування заробітної плати педагогічним працівникам школи, зв'язок з бухгалтерією з питань виплати зарплати працівникам школи;

/Files/images/uchitelya/MAS_0746.jpg Заступник директора з навчально-виховної роботи БОСА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Відповідає за:
-планування, організацію та облік виховної роботи з учнями;
роботу різноманітних клубів, предметних гуртків; роботу методичних об'єднань класних керівників;
-підготовку та проведення загальношкільних заходів (свят, вечорів, диспутів, естафет, конкурсів тощо);
-зв'язок із позашкільними громадськими організаціями;
-випуск загальношкільних стінних газет та їх зміст;
-профорієнтацію та працевлаштування учнів;
-роботу шкільного терміналу з питань профорієнтації учнів;
-організацію відвідування учнями позашкільних навчально-виховних закладів, музеїв, театрів, їхньої участі в екскурсіях тощо;
-роботу з охорони дитинства щодо запобігання дитячому травма­тизму;
-організацію роботи щодо запобігання бездоглядності школярів і скоєнню ними правопорушень;
-зв'язок зі службами у справах неповнолітніх,ВКМСН;-
чергування по школі клас­них колективів;
-організацію та проведення суспільно-корисної діяльності;
-створення й функціонування дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;
-організацію літнього оздоровлення учнів;
-планування позаурочної роботи з дітьми та власної управлін­ської діяльності;
-організацію вивчення, узагальнення й поширення перспектив­ного досвіду виховної роботи;
-забезпечення дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час проведення виховних заходів, робіт;
-організацію просвітницької роботи для батьків (прийом батьків або осіб, що їх замінюють) з питань виховання дітей;
-виконання річного плану роботи школи;
-організацію досліджень та експериментів під час здійснення виховного процесу;
-роботу „Школи сприяння здоров’ю”.
-роботу шкільного сайту, розділу „Виховна робота”
/Files/images/uchitelya/111MAS_0234.jpg Заступник директора з навчально-виховної роботи ШОСТА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА

Відповідає за:
• якісну організацію навчально-виховної роботи з учнями 1-4-хкласів;
• правильність планування роботи вчителів початкових класів, вчителів української мови та літератури;
• виконання навчальних програм і календарних планів учителями початкових класів; ведення класних журналів та іншої документації у 1-4-х класах вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів початкової школи;
впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховної роботи вчителів, реалізацію принципів наукової організації праці та гуманізації взаємовідносин у колективі;
моніторинг навчальних досягнень учнів 1-4 класів;
ведення статистичних звітів по школі І ступеня;
підготовку та проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, аукціонів педагогічних ідей, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду вчителів початкової школи;
роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів;
роботу на території обслуговування школи щодо виконання Закону України „Про загальну середню освіту”
роботу з молодими вчителями школи І ступеня;
дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах початкової школи;
створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
організацію роботи з учнями та їхніми батьками
роботу науково-педагогічного проекту „Інтелект
/Files/images/uchitelya/MAS_0599.jpg Заступник директора з навчально-виховної роботи КАСЬЯНОВА ІРИНА ІГОРІВНА

Відповідає за:
-правильність планування роботи вчителів російської мови та світової літератури, вчителів іноземної мови (англійської та французької);
-вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів іноземних мов, російської мови та світової літератури;
-впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховної роботи вчителів іноземних мов, реалізацію принципів наукової організації праці та гуманізації взаємовідносин у колективі;
-моніторинг навчальних досягнень учнів 1-11 класів з іноземних мов;
-підготовку та проведення науково-практичних конференцій, аукціонів педагогічних ідей, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду вчителів іноземних мов, російської мови та світової літератури;
-роботу творчої лабораторії вчителів іноземних мов;
-роботу методичного об’єднання вчителів іноземних мов, російської мови та світової літератури;
-роботу спільної кафедри вищого навчального закладу та школи
-роботу з вчителями-початківцями іноземних мов;
-роботу учнівських творчих об'єднань;
-роботу з обдарованими учнями
-поповнення (розширення) бази даних „ Обдаровані та здібні учні школи”
-удосконалення форм роботи з обдарованими учнями
-результативність роботи учнів у Малій Академії наук.
/Files/images/uchitelya/MAS_0704.jpg Заступник директора з навчально-виховної роботи МАЛЬОВАНИЙ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ.

Відповідає за:
-успішну діяльність усієї школи, безпеку життєдіяльності працівників та учнів школи у період відсутності директора;
-організацію штабу цивільного захисту, підготовки відповідальної документації;
-роботу системи шкільного відеоспостереження;
-роботу групи щодо складання річного плану;
-правильність планування роботи вчителів біології, екології, природознавства, хімії, географії, інформатики;
-комп’ютерну забезпеченість навчального процесу відповідно до нормативно-правових вимог;
-підготовку вчителів до освоєння комп’ютера та комп’ютерно-інформаційних технологій;
-підготовку вчителів користуванню комп’ютером;
-роботу служби інформації;
-інформаційно-комунікативне забезпечення випускників щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;
-експериментальну роботу у школі;
-зв’язок з вузами щодо вирішення профорієнтаційних питань та підготовки учнів до участі у МАН;
-практику студентів вузів;
-оформлення відповідних документів щодо проведення практики;
-роботу методичної ради школи та методичних об’єднань у школі, проведення методичних днів;
-виконує обов’язки начальника штабу цивільної захисту;
-підготовку статистичних звітів по школі;
-підготовки та проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, аукціонів педагогічних ідей, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду;
-проведення заходів щодо виконання освітніх програм різних рівнів
-підготовку матеріалів до складання річного плану роботи школи.
/Files/images/uchitelya/фото Горбоконь.jpeg Заступник директора з господарської роботи ГОРБОКОНЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Відповідає за:
• збереження будівлі та шкільного майна;
• матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (освіт­лення, опалювання, водопостачання, наявність належного облад­нання й устаткування);
• чистоту і порядок у шкільному приміщенні, на шкільному подвір”ї;
• організацію чергування технічного персоналу;
• розподіл обов'язків між технічними працівниками школи;
• організацію поточного ремонту шкільної будівлі та класних кімнат;
• збереження та дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі;
• інвентаризацію шкільного майна та шкільних кабінетів;
• складання документації для нарахування зарплати техперсо­налу;
• дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі школи та інших приміщень, закріплених за школою,технологічного, енер­гетичного обладнання;
• дотримання норм охорони праці та пожежної безпеки технічним персоналом школи;
• справність засобів пожежогасіння.
Кiлькiсть переглядiв: 1100

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області

61007, м.Харків, вул. Біблика,4.

тел. (057)725-54-62

e-mail: sch119@kharkivosvita.net.ua, sch119_sekretar@kharkivosvita.net.ua

Дата останньої зміни 05 Грудня 2019

Цей сайт безкоштовний!